Smart Emission - Data Platform

Dit is het Smart Emission Data Platform. Deze levert toegang tot de data uit de Smart Emission sensoren via web services (web APIs) en een aantal apps. Deze site en onderliggende diensten zijn ontwikkeld door Geonovum en draait binnen het Fiware Lab NL. De algemene Smart Emission website vind je op www.smartemission.nl

"Het Smart Emission project draait om het in kaart brengen van luchtkwaliteit, geluid, trillingen en meteorologische indicatoren in de stad op een fijnmazig schaalniveau, door inwoners met zogenoemde burger-sensor-netwerken." (Bron: SE-Website)

Apps

APIs

Documentatie

Links

Partners